Länk till startsidan  
Friskvård för företag och privatpersoner
Rubrik Innovum friskvård

Länk till startsidan


Länk till "Kan du lita på oss?"
Länk till "Kontaka oss"
Länk till "Hitta hit"
Länkar till andra sajter
Länk till Priser
Behandlingar

Jag har utbildning i ett flertal olika terapier som jag anpassar individuellt för att du ska erhålla ett fysiskt, emotionellt och mentalt välbefinnande. Genom att på olika sätt stärka din naturliga inneboende läkningsförmåga ges du en bättre möjlighet att återhämta dig själv.

Jag arbetar framförallt med följande behandlingar:

- Naprapati
- Akupunktur
- Ortomolekylär medicin (vitaminer, mineraler, fettsyror, örter m.m.)
Naprapati

Naprapati är ett terapisystem för behandling av problem i rörelseapparaten med syfte att återställa en normal rörlighet och en korrekt kroppshållning.

Naprapatin utvecklades i början av 1900-talet i USA av Oakley Smith. Han var från början kiropraktor och forskare på Palmer-institutet. Till skillnad från den palmerska betoningen på subluxationer i ryggraden som sjukdomsorsak utsträckte Smith intresset även till eventuella skador i mjukdelarna i samband med en ledskada. År 1907 grundade han Chicago National College of Naprapathy.

I dag förekommer naprapatin främst i USA i Illinoisområdet, i Sydeuropa och i Skandinavien. Anledningen till att naprapatin är relativt vanlig här i landet är att den enda naprapatskolan utanför USA är belägen i Stockholm. I Sverige anlitas naprapater bl.a. inom idrotten och företagshälsovården.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit, som betyder att korrigera, och grekiskans pathos, lidande; naprapati kan sägas vara att korrigera orsak till lidande. Det är framför allt besvär i rygg, nacke, leder och muskler som behandlas. Enligt naprapatin kan sammandragningar och stelhet i bindväv, muskler, senor och ledband störa de normala kroppsfunktionerna. Naprapatens uppgift är att lokalisera störningarna, tänja ut vävnaderna och återställa den normala funktionen. Idealet är normal rörlighet i alla leder samt en symmetrisk och riktig kroppshållning.

Patienten undersöks med avseende på hållning, rörelseförmåga, smärta, neurologiska reaktioner, muskelstyrka m.m., förutom att den tidigare sjukdomshistorien samt levnadsvanor efterfrågas. Naprapaten gör bl.a. en chartologi, en segmentell kartläggning av olikheter i rörligheten (mobilitetsschema).

Det finns en rad tillstånd som utgör kontraindikationer för naprapatisk behandling och som måste uteslutas, såsom svår benskörhet, längre tids cortisonbehandling och tumörer.

Själva behandlingen är i huvudsak manuell: manipulation av de mjukdelar som omger skelett och leder, terapeutisk massage (till skillnad från allmänt hälsovårdande massage), rörelseterapi och i viss mån även olika former av elektroterapi. Den manipulation som kan ges vid inskränkt rörlighet i lederna är av något mildare slag än den teknik som vanligen används av kiropraktorer. Även råd för fortsatt egenvård kan ges.

Källa: www.alternativmedicin.se


                 

Akupunktur

Allmänt om akupunktur

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen, men används även enligt andra förklaringsmodeller. Akupunktur innebär vanligen att nålar sticks in i huden på särskilda punkter.

Akupunktur är en behandlingsmetod som använts inom den traditionella kinesiska medicinen i tusentals år; till Sverige kom metoden på 1960-talet.

Ordet akupunktur skapades vid slutet av 1600-talet då metoden nått Europa via Kina-missionerande jesuiter. Det kommer från de latinska orden acus (nål) och pungere (att sticka). Det ursprungliga namnet på akupunktur, Chen Chin, betyder stick och bränning, och metoden skulle också kunna kallas för "aku-moxi-terapi".

Akupunktur innebär att bestämda punkter på kroppen stimuleras. I dag finns flera olika sorters akupunktur som delvis baseras på olika teoretiska förklaringsmodeller, men som också utmärks av att olika medel för stimulering av punkterna används: nålbehandling som är den vanliga formen av akupunktur, örtbränning (moxibution), vakuum (vakupunktur eller koppning), ljudvibrationer (sonopunktur), laserakupunktur, elektro-akupunktur m.m. Särskilda varianter är öronakupunktur och munakupunktur.

Akupunktur enligt universell energireglering

Avsikten med akupunkturbehandling enligt traditionell kinesisk medicin är att påverka energiflödet i kroppen: lösa upp energiblockeringar, leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är att nå energetisk balans vilket ger fysiskt, emotionellt och mentalt välbefinnande. Vi kan ha underfunktioner och överfunktioner av energi. En underfunktion kan liknas vid en lampa som lyser för svagt. Tillstånd kan vara depression eller annan organunderfunktion. En överfunktion kan liknas vid en lampa som är överhettad. Tillstånd kan vara oro, rädslor och inflammationer.

Vad är universell energiregleringterapi och varför är det effektivare än all annan akupunktur?

Universell energireglering som är unik och extremt kraftfull, är utvecklad av mästaren
Sandor Alexander Markus Ph.D.,D.Ac. för att kunna återställa en fullständig balans i människans fysiska, emotionella och mentala funktioner.

Det bygger på att vissa sk. masterbiopunkter på kroppen är "öppna" för behandling vid vissa tider enligt universums och naturens lagar. Oberoende av vem patienten är, kvinna eller man och oberoende av vad för slags sjukdom vederbörande lider av, så leder nålarna in energi i energibanorna (meridianerna), och jonflödet/livsenergin balanseras på en fysisk, emotionell och mental nivå. En nål på vardera sidan av kroppen. Denna akupunktur är överlägsen vanlig akupunktur som ges av läkare och terapeuter på grund av att alla energibanor balanseras.

Vem har nytta av att erhålla akupunktur enligt universell energireglering?

Svar: alla, oavsett om du har en sjukdom eller bara vill må bättre fysiskt emotionellt och mentalt.

Orsaken till människans besvär ligger i hur vi tänker. Våra negativa tankar i det undermedvetna leder till till slut till olika fysiska manifestationer i vår kropp. Genom att tillföra energi på olika nivåer ges individen energi att "ladda ur" negativa minnen vilket leder till att den fysiska kroppen får mer energi, slappnar av och får minskade sjukdomssymtom.

För mer information om universell energiregleringsterapi se
>>

 

Ortomolekylär medicin

Ortomolekylär Medicin baserad på väldokumenterad vetenskap.

"Ortomolekylär medicin är beteckningen på den nya medicinska inriktning som fokuserar på att behandla och förebygga sjukdom genom att tillföra optimala mängder av de biokemiska ämnen som naturligt borde finnas i kroppen och som är förutsättningen för självläkning och en normal kroppsfunktion".

Källa: Linus Pauling, Ph.D. f.d. Professor på Stanford Universitet, f.d. chef på Linus Pauling Institutet, osv., anses vara en av 1900-talets främsta forskare. Han blev tvåfaldig Nobelpristagare.


Tillstånd som jag framförallt behandlar:

- Astma
- Allergi
- hudbesvär
- Trötthet
- Fibromyalgi
- Kroniskt trötthetssyndrom
- Herpes
- Hösnuva
- Impotens
- Sömnbesvär
- Mag- och tarmbesvär
- Förstoppning
- Förkylningar
- Infertilitet
- Utbrändhet
- Menstruationsbesvär
- PMS
- Prostatabesvär

Varför behöver vi kosttillskott?

Svar: För att optimera individens egna förmåga att behandla och förebygga sjukdom.

Det finns idag inte bara ett vetenskapligt väl dokumenterat samband mellan brist på vissa näringsämnen och utveckling av sjukdom utan även dokumentation på att tillförsel av dessa ämnen i form av kosttillskott i korrekt dos och biokemisk form kan behandla och förebygga fler än 300 allmänt förekommande sjukdomar - utan biverkningar.

Exempel på kosttillskott kan vara vitaminer, mineraler, växtämnen, enzymer och essentiella fettsyror.

Hur märker man av brist på något näringsämne?

De första symtomen på brist kan vara:

" Svårighet att koncentrera sig
" Trötthet och/eller
" infektionskänslighet

Källa: Magnus Nylander, PhD, läkare, docent, f.d. prof. Karolinska Institutet 2005

Vi får idag inte i oss tillräckligt med näringsämnen för att täcka kroppens behov av biokemiska ämnen.

Nedanstående siffror visar hur stor del av befolkningen i USA som inte ens får tillräckliga RDA (rekommenderat dagsintag) av en rad viktiga födoämnen med därav följande sjukdomsorsak.

98% av alla kvinnor har E-vitaminbrist
93% av alla män har E-vitaminbrist
56% av befolkningen har magnesiumbrist
90% av alla kvinnor har calciumbrist
95% av alla barn har calciumbrist
90% av befolkningen har folsyrabrist
90% av befolkningen har krombrist
90% av befolkningen har D-vitaminbrist
80% av befolkningen har selenbrist
44% av befolkningen har A-vitaminbrist
70% av alla män har calciumbrist
31% av befolkningen har periodvid C-vitaminbrist
14% av befolkningen har B6 - vitaminbrist
12% av befolkningen har zinkbrist
Flickor från 9 år och uppåt har generellt brist på bl. a. fosfor, tiamin (B1-vitamin) och protein

Referenser:National health and nutrition Examination Survey (NHANES) under CDC (Centers for Disease and prevention Control).
Bruno R S et al. Human vitamin E requirements assessed with the use of apples fortified with deuterium-labeled a-tocopheryl acetate. Am J Clin Nutr 2006;83:299-304

Härtill kommer många andra viktiga näringsämnen som inte har tagits med i de angivna befolkningsundersökningarna.
Ska man kritiskt bedöma dessa undersökningar skulle man kunna hävda att livsmedelskvaliteten i Sverige är mycket högre än i USA, vilket inte är sannolikt idag. Tyvärr föreligger det inte några stora, pålitliga, motsvarande undersökningar från Sverige eller andra nordiska länder.

Hur vet vi hur mycket vi behöver?

Ingen vet med 100% säkerhet hur mycket vi behöver av alla 90 näringsämnen.

Men vi vet:
Att vi kan förebygga och behandla mer än 300 sjukdomar om vi får en viss dos av en rad olika näringsämnen inkl. antioxidanter.

Om behovet enbart ska infrias av våran kost skulle vi behöva äta så mycket så att vi skulle bli överviktiga.

"90% av alla vuxna får inte tillräckligt med viktiga näringsämnen för att tillfredsställa även de mest basala kraven på vilka näringsämnen vi har behov av om vi skall förbli friska"

Källa: FDA, amerikanska socialstyrelsen

Trots ihärdiga försök av livsmedelsbranschens företagsorganisationer med stöttning av myndigheter, bl. a livsmedelsverket att övertyga oss om att vår kost innehåller alla nödvändiga näringsämnen i tillräckliga mängder överensstämmer inte detta med data från omfattande vetenskapliga forskningsstudier angående vilka doser som krävs för att förebygga bl.a livsstilsjukdomar


Vetenskapliga fakta om kosttillskott:


- Kosttillskott behandlar oftast orsak - inte bara symtom
- Kosttillskott har ofta positiv effekt på flera ställen i kroppen samtidigt - då de ingår i kroppens naturliga biokemi
- Kosttillskott förebygger många sjukdomar
- Ingen har dött eller blivit allvarligt sjuk av kosttillskott - tvärtemot läkemedel som är fjärde vanligaste dödsorsak
- Många kosttillskott ökar effekten av din behandling


Vetenskaplig forskning i ortomolekylär medicin

Det finns idag fler än 1,5 miljoner artiklar och undersökningar registrerade på MEDLINE angående effekt och säkerhet med att använda naturliga kosttillskott.
Av dessa är fler än 55 000 kliniska dubbel-blinda kontrollerade undersökningar registrerade angående effekten och säkerheten vid användandet av kosttillskott i behandling samt förebyggandet av sjukdomar.

En av världens mest prestigefyllda medicintidningar (JAMA) inom skriver.

"Alla bör ta extra kosttillskott om man önskar förebygga utveckling av kronisk sjukdom"

U.S. Surgeon General konstaterar:

"2/3 av alla dödsfall idag är direkt eller indirekt förorsakade av bristfällig kost"

Det finns idag en klinisk väldokumenterad proportionalitet mellan brist på biokemiska ämnen och ökad risk för utveckling av en lång rad mänskliga sjukdomar.


 
  Adress: Västerorts Yoga & Rehabcenter, Siktgatan 1, 1tr, 162 50 Vällingby, telefon: 076-211 95 59